Inicjatywy
Celem głównym projektu "Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim" - jest rozwój inicjatyw służących upowszechnianiu edukacji i profilaktyki dotyczącej problemu niepełnosprawności z zaburzeniami pamięci oraz z chorobą Alzheimera na terenie powiatu siemiatyckiego. Projekt wsparty mikrodotacją w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Ważnym efektem projektu jest utworzenie pierwszej spółdzielni socjalnej na terenie powiatu siemiatyckiego - modelowego przedsiębiorstwa społecznego dostosowanego do warunków podlaskich.
Głównym celem tego projektu jest zwalczanie dzikich wysypisk śmieci, głównie na terenach leśnych, poprzez nagłaśnianie problemu i podnoszenie świadomości ekologicznej.
Węzeł jest lokalnym (siemiatyckim) punktem Podlaskiej Sieci Pozarządowej.
Wraz z Pyzą, bohaterką kreskówki „Wędrówki Pyzy”, przemierzamy szlakiem istniejących jeszcze kół gospodyń wiejskich – czyli tradycyjnych, najbardziej naturalnych i bliskich mieszkańcom wsi organizacji społecznych.
Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Przegląd co roku trwa 3 dni, koncerty odbywają się w SOK-u w Siemiatyczach oraz w M-GOK-u w Drohiczynie. Przegląd nie ma charakteru konkursowego. Do tej pory odbyły się 4 edycje przeglądu i wystąpiło nich około 75 zespołów z kraju i z zagranicy.
Średnio w przeglądzie bierze udział ok. dwadzieścia kilka chórów i zespołów: dziecięco-młodzieżowe, akademickie, parafialne, Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury, zawodowe i inne. Do 2008 r. impreza była 2-dniowa, od 2009 3-dniowa i o zasięgu ogólnopolskim. W sumie do 2012 roku odbyło się 9 edycji przeglądu i wystąpiło ok. 170 zespołów.
Podczas Turnieju Tańców Polskich w Siemiatyczach spotkają się roztańczone pary z kraju i zagranicy, by sprawdzać swoje umiejętności i zdobywać medale ale też poznawać rówieśników, spędzać razem czas na parkiecie i poza nim, poznawać Podlasie, jego zabytki i kulturę.
27-29. I. 2015 Siemiatycze Przez trzy dni karatecy i kickboxerzy ANDY spotykali się w siedzibie ANDY przy ul. Kasztanowej w Siemiatyczach, by wspólnie ćwiczyć i bawić się na sportowo w okresie swoich ferii. Były zajęcia karate, kobudo, jui jitsu, kickboxingu i samoobrony.
1 2
Wykonanie: DBS