Relacja ze spotkania informacyjnego - FIO 2018
W czwartek 23 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się spotkanie informacyjne związane z konkursem mikrodotacji FIO 2018. Konkurs jest adresowany do młodych organizacji pozarządowych (działających poniżej 30 m-cy) oraz grup nieformalnych min. 3 osobowych. W ramach aktualnego naboru można uzyskać dotacje na działania lokalne z zakresu edukacji, kultury, rekreacji, sportu itp. Tematem priorytetowym jest 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wysokość dotacji może wynosić: od 1 500 zł do 5 000 zł. Jako wkład własny wymagany jest tylko wkład osobowy (min. 10 % wartości projektu).

Termin realizacji przedsięwzieć, na które można uzyskać dofinansowanie upływa 15 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 85 675 021 058 lub w biurze Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych – operatora konkursu na województwo podlaskie, pod adresem: Białystok ul. Modlińska 6 lok. U3, w godz. 9:00 – 13:00. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 16 września 2018 r.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://mikrodotacjepodlaskie.pl/

 

Podczas spotkania zostały również przypomniane cele i zasady działania Podlaskiej Sieci Pozarządowej oraz przedstawione bieżące informacje związane z działalnością Sieci. W spotkaniu uczestniczył Starosta Jan Zalewski.

 

Ponadto została zaprezentowana oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej skierowana do organizacji pozarządowych w Subregionie Bielskim. W ramach ośrodka działa Inkubator Ekonomii Społecznej w Siemiatyczach. Z pomocy Kluczowego Doradcy pracującego w Inkubatorze mogą korzystać organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego zainteresowane ekonomizowaniem swojej działalności oraz pozyskiwaniem dotacji na tworzenie miejsc pracy. Projekt realizowany jest do 2020 roku. 

 

zobacz zdjęcia 

 

Wykonanie: DBS