Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach
Średnio w przeglądzie bierze udział ok. dwadzieścia kilka chórów i zespołów: dziecięco-młodzieżowe, akademickie, parafialne, Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury, zawodowe i inne. Do 2008 r. impreza była 2-dniowa, od 2009 3-dniowa i o zasięgu ogólnopolskim. W sumie do 2012 roku odbyło się 9 edycji przeglądu i wystąpiło ok. 170 zespołów.

Czas realizacji: od 2004 roku, w II połowie listopada

 

Tryb realizacji: działanie cykliczne

 

Zasięg: międzynarodowy

 

Odbiorcy:

Bezpośredni - uczestnicy koncertów: mieszkańcy południowego Podlasia, melomani oraz turyści

Pośredni: słuchacze i widzowie Radia oraz Telewizji Białystok, czytelnicy Portalu Internetowego Cerkiew.pl, prasy regionalnej i ogólnopolskiej oraz posiadacze płyt DVD i CD z koncertami przeglądu.

 

Realizatorzy:

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach przy współpracy z: Urzędem Miasta Siemiatycze, Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury, Starostwem Powiatu Siemiatyckiego i Pawosławnymi Parafiami Siemiatyckimi.

 

Cel:

Popularyzacja wysokich walorów artystycznych i wykonawczych muzyki paraliturgicznej obrządków wschodnich oraz promocja regionu i jego dziedzictwa kulturowego.

 

Przebieg:

Przegląd trwa przez 3 dni. Koncerty odbywają się w godzinach popołudniowych w Świątyni Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Wstęp jest bezpłatny. Festiwal nie ma charakteru konkursowego.

 

Adres strony internetowej:
strona www przeglądu
 

Multimedia
Wykonanie: DBS