Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich
Przegląd co roku trwa 3 dni, koncerty odbywają się w SOK-u w Siemiatyczach oraz w M-GOK-u w Drohiczynie. Przegląd nie ma charakteru konkursowego. Do tej pory odbyły się 4 edycje przeglądu i wystąpiło nich około 75 zespołów z kraju i z zagranicy.

Czas realizacji: od 2010 roku, w II połowie stycznia

 

Tryb realizacji: działanie cykliczne

 

Zasięg: ogólnopolski (odbiorcy), międzynarodowy (uczestnicy)

 

Odbiorcy: mieszkańcy południowego Podlasia, melomani kolęd wschodniosłowiańskich oraz turyści

 

Uczestnicy:

Chóry i zespoły dziecięco-młodzieżowe, parafialne, Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury z Polski i zagranicy

 

Realizatorzy:

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach przy współpracy z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Drohiczynie

 

Cel:

Popularyzacja wysokich walorów artystycznych i wykonawczych kolęd wschodniosłowiańskich oraz promocja regionu i jego dziedzictwa kulturowego.

 

Przebieg:

Przegląd trwa 3 dni. Koncerty odbywają się w godzinach popołudniowych: 2 dni w SOK-u w Siemiatyczach i 1 dzień w M-GOK-u w Drohiczynie ul. Kraszewskiego 13. Wstęp na koncery jest bezpłatny. Przegląd nie ma charakteru konkursowego.

 

Adres strony internetowej:
strona www przeglądu
 

Multimedia
Wykonanie: DBS