Klub Siemiatyckiego Seniora
Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Czas trwania: 31.05.2013 - 31.12.201

 

Tryb realizacji: działanie jednorazowe

 

Zasięg: Powiat Siemiatycki

 

Odbiorcy / uczestnicy: Grupa 20 osób nieaktywnych zawodowo z miasta Siemiatycze oraz gminy Siemiatycze

 

Realizatorzy: Członkowie Stowarzyszenia Otwórz Oczy oraz utworzony Klub Siemiatyckiego Seniora

 

Cele projektu:

1. Poprawa jakości i poziomu życia uczestników w obszarze godnego starzenia się poprzez zwiększenie i nabycie umiejętności z zakresu przygotowania się do procesu bezpiecznego starzenia się.

2. Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników projektu z zakresu samo opieki i samo pielęgnacji poprzez udział w warsztatach ,,Poradzę sobie sam”

3. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pełnienia roli opiekuna poprzez aktywny udział uczestników w ,,Szkole samopomocy”

4. Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obsługi komputera i nowoczesnych technologii informatycznych poprzez uczestnictwo w ,,Klubie internauty seniora”.

5.Zwiększenie motywacji życiowej uczestników poprzez udział w ,,Klubie miłośnika filmu”

6. Wydanie poradnika ,,Jak przygotować się do starości”

 

Adres strony internetowej organizacji:
www.otworzoczy.org.pl

Multimedia
Wykonanie: DBS