Siemiatycki Węzeł NGO (w ramach Podlaskiej Sieci Pozarządowej)
Węzeł jest lokalnym (siemiatyckim) punktem Podlaskiej Sieci Pozarządowej.

Czas realizacji: od 2011 roku

 

Tryb realizacji: działanie wieloletnie

 

Zasięg: Powiat Siemiatycki

 

Odbiorcy / uczestnicy: Organizacje pozarządowe z terenu powiatu siemiatyckiego, a także lokalne samorządy i partnerzy biznesowi

 

Realizatorzy: Członkowie Stowarzyszenia CnW

 

Cele: Sieć ma na celu wzmocnienie potencjału podlaskich NGO’s i reprezentowanie ich na forum wojewódzkim, w jej skład wchodzą przedstawiciele każdego z 17 powiatów. Stowarzyszenie reprezentuje w Sieci organizacje siemiatyckie. Węzeł integruje lokalne organizacje, ma być miejscem skupiającym energię, myśli, idee, entuzjazm tkwiące w środowisku pozarządowym. W ramach Węzła organizowane są spotkania, szkolenia, doradztwo dla NGO.

(doradztwo, szkolenia).

 

Adresy stron internetowych związanych z działaniami projektu:
http://www.scnw.pl/podlaskiwezelngo.html
materiał wideo z Podlaskiej Telewizji Pozarządowej o Podlaskiej Sieci Pozarządowej
spot Podlaskiej Sieci Pozarządowej
 

Multimedia
Wykonanie: DBS