Ustrzel wysypisko!
Głównym celem tego projektu jest zwalczanie dzikich wysypisk śmieci, głównie na terenach leśnych, poprzez nagłaśnianie problemu i podnoszenie świadomości ekologicznej.

Czas realizacji: od 2011 roku

 

Tryb realizacji: działanie wieloletnie

 

Zasięg: Województwo Podlaskie

 

Odbiorcy / uczestnicy: Mieszkańcy Podlasia którym przeszkadzają dzikie wysypiska śmieci, samorządy lokalne, dzieci i młodzież

 

Realizatorzy: Członkowie Stowarzyszenia oraz partnerzy społeczni (NGO’s, media)

 

Cele: Działania interwencyjne w celu usuwania dzikich wysypisk śmieci (mieszkańcy je zgłaszają, my reagujemy w odpowiednich instytucjach) oraz edukacyjne („Agent Wiewióra” – strażnik czystego lasu). Dotychczasowe efekty: internetowa mapa dzikich wysypisk, uruchomienie procedury likwidacji zgłoszonych nam wysypisk, nagłośnienie problemu w mediach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.

 

Adres strony internetowych związanych z projektem:

http://www.scnw.pl/wysypiska.html
https://www.facebook.com/pages/Agent-Wiewiora
http://uwaga.tvn.pl/47849,wideo,260763,lesni_smieciarze,lesni_smieciarze,reportaz.html
http://uwaga.tvn.pl/51230,wideo,286542,las_smieci,las_smieci,reportaz.html
http://uwaga.tvn.pl/47504,news,,polskie_lasy_w_rozkladzie,reportaz.html


 

Multimedia
Wykonanie: DBS