Przedsiębiorczość społeczna na Podlasiu – Spółdzielnia Socjalna „eSSkapada”
Ważnym efektem projektu jest utworzenie pierwszej spółdzielni socjalnej na terenie powiatu siemiatyckiego - modelowego przedsiębiorstwa społecznego dostosowanego do warunków podlaskich.

Czas realizacji: od 2012 roku

 

Tryb realizacji: działanie wieloletnie

 

Zasięg: Powiat Siemiatycki

 

Odbiorcy / uczestnicy: Osoby i organizacje zainteresowane tworzeniem spółdzielni socjalnych i działalnością gospodarczą NGO, osoby bezrobotne i niepełnosprawne, samorządy

 

Realizatorzy: Członkowie Spółdzielni Socjalnej „eSSkapada”

 

Cele: Pokazanie na przykładzie „eSSkapady” jak działa przedsiębiorstwo społeczne, idei tworzenia tego typu podmiotów, korzyści dla osób/organizacji je prowadzących i dla całej lokalnej społeczności, zachęcenie do tworzenia kolejnych, dzielnie się wiedzą i doświadczeniem (doradztwo, szkolenia).

 

Adresy stron internetowych związanych z działaniami projektu:
www.esskapada.pl
www.facebook.com/PaintballPodlasie
kanał na YouTube
 

Multimedia
Wykonanie: DBS