Działajmy lokalnie
Celem głównym projektu "Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim" - jest rozwój inicjatyw służących upowszechnianiu edukacji i profilaktyki dotyczącej problemu niepełnosprawności z zaburzeniami pamięci oraz z chorobą Alzheimera na terenie powiatu siemiatyckiego. Projekt wsparty mikrodotacją w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czas realizacji: 15.10.2012 - 21.12.2012

 

Tryb realizacji: działanie jednorazowe

 

Zasięg: Powiat Siemiatycki

 

Odbiorcy / uczestnicy: Grupa 10-ciu osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz opiekunowie tych osób. W ramach utworzonego Punktu Poradnictwa Otwórz Oczy z poradnictwa specjalistów i wsparcia skorzystało około 50 osób.

 

Realizatorzy: Członkowie Stowarzyszenia Otwórz Oczy oraz utworzony Punkt Poradnictwa Otwórz Oczy

 

Efekty

- Utworzenie Punktu Poradnictwa ,, Otwórz Oczy”.

- Zajęcia muzyczno-taneczne dla osób niepełnosprawnych, z chorobą Alzheimera służące ich integracji i aktywizacji.

- Popularyzacja wiedzy i przedstawienie społeczeństwu wagi problemów związanych z niepełnosprawnością, chorobą Alzheimera i zaburzeniami pamięci – wydana ulotka w formie poradnika dla pacjentów.

- Zwiększenie świadomości wśród decydentów powiatu siemiatyckiego na temat choroby Alzheimera.

- Wizyta studyjna w Domu Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera.

- Koncepcja Rozwoju Centrum Aktywności osób Starszych.

 

Adres strony internetowej organizacji:
www.otworzoczy.org.pl

Multimedia
Wykonanie: DBS