Ogłoszenia/Konkursy
6 października 2014
Zapraszamy do udziału w budowie Podlaskiej Sieci Wolontariatu
Stowarzyszenie „Centrum na wschodzie” zaprasza przedstawicieli podlaskich organizacji pozarządowych do udziału w budowie trwałej i efektywnej sieci skupiającej organizacje pozarządowe pracujące z wolontariuszami lub zainteresowane taką aktywnością. Podlaska Sieć Wolontariatu formalnie będzie członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.
29 września 2014
Trwają konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
9 września 2014
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie w sprawie Programu Współpracy JST - NGO oraz Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej
W związku opracowywaniem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w dniu 17 września 2014 r. w godz 10:00 – 12:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, w sali konferencyjnej nr 202 (II piętro).
21 lipca 2014
Uwaga! 18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Ustawa wprowadza wiele zmian m.in. elektroniczną formę zgłaszania zbiórek.
8 lipca 2014
Konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach
Członkowie organizacji pozarządowych, informujemy, że Kancelaria Prezydenta RP przedstawiła do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty. Konsultacje trwają od 7 lipca 2014 r. do 10 sierpnia 2014 r. Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy i czynnego udziału w konsultacjach.
1 lipca 2014
VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych (24-25 czerwca 2014 r.) - Święto podlaskiego III sektora - relacja
W dniach 24-25. czerwca 2014 w Białymstoku odbyło się VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP). Wzięło w nim udział ponad 100 organizacji pozarządowych z terenu całego woj. podlaskiego. Głos organizacji z powiatu siemiatyckiego reprezentowały: Katarzyna Kamecka-Lach (Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielnia Socjalna „Esskapada”), Agata Berent (Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych z Chorobą Alzheimera i Zaburzeniami Pamięci „Otwórz Oczy””) oraz Aneta Kosińska (Warsztaty Terapii Zajęciowej Dołubowo, Stowarzyszenie Pomocy Szansa).
2 czerwca 2014
Konsultacje społeczne uchwały o inicjatywie lokalnej
Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu siemiatyckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej".
30 maja 2014
Planowane szkolenia z zakresu powoływania i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego
W dniach 26-27 maja 2014 roku przedstawiciele Rad Działalności Pożytku Publicznego z woj. podlaskiego wraz z członkami Podlaskiej Sieci Pozarządowej uczestniczyli w I Ponadregionalnym Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, w Toruniu. W okresie lipiec - wrzesień OWOP planuje przeprowadzenie 1-dniowych szkoleń z zakresu powoływania i działania RDPP na Podlasiu.
30 maja 2014
Zaproszenie na VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaską Siecią Pozarządową serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w VII Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Białymstoku, w dniach 24-25 czerwca.
8 maja 2014
Ruszyły prace nad programem współpracy z NGO 2015-2018 - zapraszamy na spotkanie
Powiat Siemiatycki przystąpił do opracowywania „Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015 – 2018”. Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie w dniu 14 maja 2014 r. w godz 12:30 – 14:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, w sali konferencyjnej nr 202 (II piętro).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykonanie: DBS