Ogłoszenia/Konkursy
12 lutego 2015
Ostatni dyżur doradcy - księgowego dla organizacji pozarządowych - zachęcamy do skorzystania
Zapraszamy do skorzystania z usług doradcy w zakresie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych w dniu 18 lutego 2015 r., w godz. 15:00 - 17:00. Porad udziela Pani Katarzyna Kobosko - księgowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacji pozarządowej. Najbliższy dyżur będzie ostatnim, jaki przewidziano w ramach realizowanego aktualnie projektu p.n. "Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych".
2 lutego 2015
Zapraszamy organizacje pozarządowe na warsztaty "Współpraca JST - NGO"
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych p.t. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, które odbędą się w dniach 11 i 25 lutego 2015 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, sala 202 (II piętro).
29 stycznia 2015
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SFERZE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PROMOCJI POWIATU
15 stycznia 2015
Zapraszamy na bezpłatne doradztwo księgowe, rachunkowe i sprawozdawcze
Serdecznie zapraszamy członków organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Siemiatyckiego do korzystania z bezpłatnych, indywidualnych porad w zakresie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Porad udziela specjalista – księgowa z wieloletnim doświadczeniem. W najbliższym terminie porady będą udzielane w dniu 22 stycznia 2015 r. w godz. 15:00 – 17:00
8 grudnia 2014
Szkolenie dla organizacji pozarządowych - zaproszenie
Serdecznie zapraszamy członków organizacji pozarządowych do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu p. t. „Fundraising - czyli jak pozyskiwać fundusze od darczyńców indywidualnych, firm i instytucji?”, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, sala 202 (II piętro).
26 listopada 2014
Spotkanie informacyjne nt. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym: FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015 z udziałem ekspertów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2014 r. w godz. 11:00 -15:00 w sali konferencyjnej nr 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1.
6 listopada 2014
Szkolenie dla organizacji pozarządowych - zaproszenie
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu dot. prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, sala 119 (I piętro).
30 października 2014
Zapraszamy organizacje pozarządowe na bezpłatne doradztwo z zakresu księgowości
Serdecznie zapraszamy członków organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu siemiatyckiego do korzystania z bezpłatnych, indywidualnych porad w zakresie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Porad udziela specjalista – księgowa z wieloletnim doświadczeniem. W najbliższym terminie porady będą udzielane w dniach: 5 i 19 listopada 2014 r. w godz. 15:00 – 18:00
27 października 2014
Rozpoczęcie realizacji projektu p.n. "Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych"
Powiat Siemiatycki rozpoczął realizację projektu p.n. „Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś IV LEADER, ”Małe projekty”. Zadania realizowane w ramach projektu są skierowane do członków organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) działających na terenie powiatu siemiatyckiego.
6 października 2014
Trwa konkurs Równać Szanse 2014
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykonanie: DBS