Ogłoszenia/Konkursy
30 sierpnia 2016
Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017
Podlaski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego, na spotkanie z ekspertami z MRPiPS, które odbędzie się o godzinie 10:00, w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w Białystoku.
24 sierpnia 2016
Od 3 września 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert i sprawozdań
Uwaga! W dniu 17 sierpnia 2016 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300).
11 lipca 2016
Zaproszenie na seminarium informacyjne "Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej"
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych mają przyjemność zaprosić Państwa na seminarium informacyjne, które odbędzie się w dn. 20 lipca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, w godz. 12:00 - 14:00.
6 lipca 2016
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Historia spod namiotu”.
6 czerwca 2016
Zmiany w Prawie o stowarzyszeniach
OD 20 MAJA 2016 R. WESZŁY W ŻYCIE ZMIANY W PRAWIE O STOWARZYSZENIACH
6 czerwca 2016
NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z PROGRAMU FIO 2016
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór w ramach wniosków na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Termin naboru: od 31.05.2016 r. do 13.06.2016 r.
20 maja 2016
Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych"
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”. Spotkanie odbędzie się w dniu 01.06.2016 r. (środa) w godz. od 10:00 do 13:00 w Białymstoku. Będzie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.
21 kwietnia 2016
Trwa rekrutacja do projektu "Polityki publiczne europejskiej jakości"
Szanowni Państwo, informujemy, że została rozpoczęta II tura (do 9 maja 2016 r.) rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, (współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS z POWER, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”). Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych, średnio 5 dniowych, wyjazdów zagranicznych.
1 kwietnia 2016
Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2017 r.
Trwają konsultacje społeczne Programu FIO 2017. Departament Pożytku Publicznego MRPiPS zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r.”
21 marca 2016
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU: KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 50/236/16 z dnia 1 marca 2016 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykonanie: DBS