Ogłoszenia/Konkursy
9 stycznia 2018
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2018 r.
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 114/548/17 z dnia 20 listopada 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. Realizacja zadania zostanie powierzona Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego, z siedzibą przy ul. Juliusza Lea 2 a, 30 – 133 Kraków,
13 października 2017
Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2018 r.
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.
29 września 2017
Konsultacje społeczne "Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 uodppiow
Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018".
12 czerwca 2017
Zaproszenie na spotkanie dla organizacji pozarządowych
W związku z przystąpieniem przez Powiat Siemiatycki do opracowywania „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, sala konferencyjna nr 202 (II piętro).
31 maja 2017
Podlaska konferencja "Równać szanse"
I Podlaska Konferencja "Równać Szanse" odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 1, w godz. 10:00 - 15:00.
26 maja 2017
II NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU "PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja"
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu 2/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja” dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.
29 marca 2017
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU: KULTURY I SZTUKI ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ W 2017
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 90/424/17 z dnia 28 marca 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 r.
20 lutego 2017
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 R. ZADAŃ POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SFERACH: KULTURY ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w sferach: I. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, II. podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17 - 300 Siemiatycze, lub przesłać pocztą na powyższy adres w terminie od dnia 16 lutego 2017 r. do dnia 10 marca 2017 r. (decyduje data wpływu).
14 września 2016
Zapraszamy na spotkanie dotyczące Programu Współpracy z NGO na 2017 rok
Powiat Siemiatycki opracowuje „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. W związku z tym, zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, uczniowskich klubów sportowych, organizacji kościelnych, parafii i in. do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie w dniu 28 września 2016 r. o godz. 15:00. Miejscem spotkania jest sala konferencyjna nr 202 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, przy ul. Leg. Piłsudskiego 3.
7 września 2016
Ruszył nabór wniosków w ramach FIO 2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu FIO 2017 Priorytetu 1 Małe inicjatywy i Priorytetu 2 Aktywne społeczeństwo. Nabór wniosków odbywa się w okresie: od 6 września do 28 września 2016 r. Wnioski należy składać elektronicznie, poprzez Generator Ofert FIO, dostępny na stronie pozytek.gov.pl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykonanie: DBS