Ogłoszenia/Konkursy
10 sierpnia 2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne - mikrogranty FIO 2018
W związku z ogłoszonym konkursem na dofinansowanie w formie mikrodotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 zapraszamy do udziału w seminarium informacyjnym, współorganizowanym z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Podlaską Siecią Pozarządową, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 15:45, w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.
26 czerwca 2018
Uwaga! Od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
W dniu 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która stanowi wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy PE i Rady UE 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. z sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.
20 czerwca 2018
Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym dotyczy różwnież stowarzyszeń i fundacji
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na obozy wakacyjne, zawody sportowe, ferie zimowe, itp.) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).
30 maja 2018
RODO od 25 maja 2018 r. również w organizacjach pozarządowych!!!
Niemal każda organizacja pozarządowa zbiera lub będzie zbierać dane osobowe. W związku z tym musi stosować się do RODO i wynikających z niego obowiązków.
28 maja 2018
Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju "Wspólnie o funduszach europejskich"
„Wspólnie o Funduszach Europejskich” to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.
25 maja 2018
Uwaga stowarzyszenia zwykłe! Po 20 maja 2018 r. rozwiązanie z mocy prawa!!!
Stowarzyszeniom zwykłym działających w oparciu o stare przepisy dano dwa lata na dostosowanie się do nowelizacji. Te, które się nie dostosowały (nie zgłosiły do nowej ewidencji), zostały rozwiązane z mocy prawa.
9 kwietnia 2018
Weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych
Z dniem 31 marca 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych.
4 kwietnia 2018
Szkolenia dla organizacji pozarządowych z wsi i małych miast
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu) oraz Fundacja Fundusz Współpracy (partner projektu) zapraszają na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Moduł I to szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.
20 marca 2018
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i tradycji narodowej 2018
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 128/617/18 z dnia 16 marca 2018 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r.
20 lutego 2018
Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego z zakresu: kultury i sztuki oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej w 2018 r.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2018 roku z zakresu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykonanie: DBS