Ogłoszenia/Konkursy
23 stycznia 2019
Otwarty konkurs ofert - kultura i tradycja narodowa 2019 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego z zakresu: I. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, II. podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
18 stycznia 2019
Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
11 grudnia 2018
Zaproszenie na spotkanie - konkursy FIO 2019
Wojewoda Podlaski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podlaskiego, oraz wszystkich zainteresowanych, do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym zasadom realizacji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2019 roku.
22 listopada 2018
Relacja ze szkolenia - Sprawozdawczość projektowa i ogólna w organizacjach pozarządowych - 20 listopada 2018 r.
W dniu 20 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się szkolenie z zakresu Sprawozdawczości w projektach oraz w statutowej działalności organizacji pozarządowych, zrealizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
16 listopada 2018
Relacja ze szkolenia pt. "Zarządzanie projektem" - 15 listopada 2018 r.
W dniu 15 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się szkolenie z zakresu Zarządzania Projektem, zrealizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
31 października 2018
Zapraszamy na szkolenia z zakresu Zarządzania i Sprawozdawczości w organizacji pozarządowej - 15 i 20 listopada 2018 r.
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Starosta Siemiatycki zapraszają członków organizacji pozarządowych i grupy nieformalne oraz osoby zainteresowane aktywnością społeczną do udziału w szkoleniach z zakresu: zarządzania projektem i sprawozdawczości w organizacji pozarządowej.
15 października 2018
Wręczenie nagród w ramach konkursu Inicjatywa Społeczna Roku i szkolenie RODO w orgnizacjach pozarządowych - zaproszenie
Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski oraz Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Pan Tomasz Madras, pragną zaprosić członków organizacji pozarządowych na spotkanie z Wojewodą Podlaskim połączone z podsumowaniem konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku” organizowanego przez Wojewodę Podlaskiego. Uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów odbędzie się 23 października (wtorek), o godz. 11.30, w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ul. Mickiewicza 3).
17 września 2018
Odbyło się spotkanie Równać Szanse i Program Współpracy z NGO na 2019 rok
W dniu 12 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się spotkanie informacyjne programu "Równać Szanse 2018". Spotkanie prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywnych STOPA z Ełku, które jest operatorem konkursu m. in. w województwie podlaskim. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Jan Zalewski, który przywitał licznie przybyłych: przedstawicieli stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych, Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze, domów kultury, bibliotek, grup nieformalnych.
30 sierpnia 2018
Spotkanie Równać Szanse 2018 i konsultacje Programu Współpracy z NGO na 2019 r. - zaproszenie
Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie w dniu 12 września 2018 r. o godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, sala konferencyjna nr 202 (II piętro). W pierwszej części spotkania przedstawiciele Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA przedstawią zasady aplikowania o dotacje w ramach konkursu Równać Szanse 2018. W drugiej części spotkania zostanie przedstawiony projekt „Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
29 sierpnia 2018
Relacja ze spotkania informacyjnego - FIO 2018
W czwartek 23 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się spotkanie informacyjne związane z konkursem mikrodotacji FIO 2018. Konkurs jest adresowany do młodych organizacji pozarządowych (działających poniżej 30 m-cy) oraz grup nieformalnych min. 3 osobowych. W ramach aktualnego naboru można uzyskać dotacje na działania lokalne z zakresu edukacji, kultury, rekreacji, sportu itp. Tematem priorytetowym jest 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wysokość dotacji może wynosić: od 1 500 zł do 5 000 zł. Jako wkład własny wymagany jest tylko wkład osobowy (min. 10 % wartości projektu).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykonanie: DBS