Ogłoszenia/Konkursy
16 stycznia 2014
Otwarty konkurs ofert
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2014 roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:
10 grudnia 2013
Ważne terminy dla organizacji pozarządowych - informacja
Informujemy, że Stowarzyszenie Klon/ Jawor przygotowało mały, poręczny kalendarzyk na rok 2014, w którym przypomina o najważniejszych terminach dla fundacji i stowarzyszeń.
24 listopada 2013
„ABC rachunkowości i księgowości w organizacji pozarządowej” - szkolenie dla organizacji pozarządowych
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Podlaska Sieć Pozarządowa serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie realizowane w ramach projektu "Profesjonalny III sektor" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Szkolenie odbędzie się 27 listopada 2013 r. (środa), w godz. 10:00-15:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
6 listopada 2013
Badanie wykorzystania możliwości nowych technologii przez organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska prowadzi badanie wykorzystania możliwości nowych technologii przez organizacje pozarządowe. Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety internetowej. W nagrodę za wypełnienie ankiety został przygotowany "Podręcznik działań w Internecie dla NGO" - zbiór praktycznej wiedzy z zakresu projektowania stron, pozycjonowania, mediów społecznościowych oraz mailingu. Dostęp do podręcznika można uzyskać po wypełnieniu ankiety.
25 września 2013
Premiera Mapy Aktywności
Mapa Aktywności po dwóch miesiącach pracy programistów, urzędników, organizacji i ekspertów jest gotowa do promocji działań trzeciego sektora (organizacji pozarządowych - NGO) z powiatu siemiatyckiego. Jak z niej skorzystać? Jak szukać, a przede wszystkim jak znaleźć na niej to, czego szukamy?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykonanie: DBS