Relacja ze spotkania szkoleniowo - wyborczego Podlaskiej Sieci Pozarządowej
W godzinach popołudniowych 27 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się spotkanie szkoleniowo – wyborcze Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Partnerami spotkania były: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Siemiatyczach i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

Wśród przybyłych byli przedstawiciele różnego rodzaju organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, organizacji kościelnych. Podczas pierwszej części spotkania, w związku z zakończeniem poprzedniej kadencji, odbyły się wybory delegatów z powiatu siemiatyckiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Jako delegatki zostały wybrane: Pani Jolanta Sobesiuk (z organizacji: Instytut Kultury Prawosławnej) i Pani Katarzyna Kamecka – Lach (ze Stowarzyszenia „Centrum na wschodzie”). Podczas drugiej części odbyło się szkolenie, dotyczące zagadnień z zakresu: obowiązków organizacji pozarządowych wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskiwania statusu OPP. Ponadto wyjaśniane były wątpliwości, w zakresie których uczestnicy szkolenia zadawali pytania. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji dyskutowali na tematy związane z działalnością trzeciego sektora w powiecie siemiatyckim. Pojawiło się wiele pomysłów dotyczących zagadnień związanych ze wspólną promocją, wymianą doświadczeń, prezentacją działalności.

Wykonanie: DBS