Zaproszenie na spotkanie 27 maja 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Podlaska Sieć Pozarządowa oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim serdecznie zapraszają na spotkanie organizacji pozarządowych powiatu siemiatyckiego, dnia 27 maja 2019 r. o godz. 14:00, w sali nr 119 (I piętro).

Podczas spotkania zostaną omówione obowiązki sprawozdawcze organizacji wobec KRS, Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS, zwłaszcza w kontekście wprowadzonej sprawozdawczości elektronicznej. Ponadto wybrane zagadnienia związane z ekonomią społeczną. Spotkanie będzie także okazją do przedyskutowania problemów III sektora i potrzeb organizacji z powiatu.

 

W trakcie spotkania odbędą się także wybory przedstawicieli powiatu siemiatyckiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej (wojewódzka rada organizacji pozarządowych). W 2019 roku mija kadencja przedstawicieli wybranych przez środowisko III sektora w naszym powiecie. Zgodnie z Regulaminem Podlaskiej Sieci Pozarządowej do udziału w zbiórce wyborczej, z czynnym i biernym prawem wyborczym, mają prawo organizacje pozarządowe w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich oddziały i jednostki terenowe z siedzibą w danym powiecie, funkcjonujące od co najmniej 6 miesięcy.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 24.05.2019 r. - zgłoszenia przyjmuje Pani Aneta Kryńska, tel. 85 65 66 578.

 

 

Wykonanie: DBS