Konkurs FIO 2019 - zaproszenie na spotkanie informacyjne
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. w godz. 11:00 - 13:00, w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, w sali konferencyjnej nr 202 (II piętro).

Spotkanie będzie dotyczyć konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2019. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Temat priorytetowy naboru II, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Kultura kresowa, tożsamość lokalna.

 

Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego. Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).

 

Nabór wniosków trwa do: 22 marca 2019 r., godz. 1200.

 

Program spotkania informacyjnego:

 

1100 - 1200 – zasady przyznawania dotacji

 

1200 - 1300 – konsultacje indywidualne

 

 

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl

 

 

 

 

Wykonanie: DBS