Od 3 września 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert i sprawozdań
Uwaga! W dniu 17 sierpnia 2016 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300).

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Opublikowane zostało 19 sierpnia, więc wejdzie w życie 3 września 2016 r.

 

tekst nowego rozporządzenia

 

Opublikowane właśnie rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

Stare rozporządzenie z 2010 r. przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy mają zastosowanie do rozliczania zadań aktualnie realizowanych. Rozporządzenie z 2010 r. będzie więc nadal stosowane przez organizacje pozarządowe sprawozdające się z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych przed 3 września 2016 r.

 

Wykonanie: DBS