Zmiany w Prawie o stowarzyszeniach
OD 20 MAJA 2016 R. WESZŁY W ŻYCIE ZMIANY W PRAWIE O STOWARZYSZENIACH
DLA STOWARZYSZEŃ REJESTROWYCH:
 • wystarczy 7 osób do założenia stowarzyszenia

 • Starosta nie opiniuje statutu podczas rejestracji w KRS

 • Sąd Rejestrowy powinien rozpatrzyć wniosek o rejestrację stowarzyszenia w ciągu 7 dni

 
DLA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH:
 • nabywają ułomną osobowość prawną

 • mogą pozyskiwać środki na działania z dotacji publicznych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej

 • mają obowiązek przerejestrować się do nowej ewidencji do 20 maja 2018 r. - jeśli tego nie zrobią, przestaną istnieć

 • nowa, ujednolicona ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 
DLA CZŁONKÓW WŁADZ STOWARZYSZEŃ:
 • nowelizacja wskazuje jasno, że istnieje możliwość wynagradzania członków stowarzyszeń, w tym członków zarządu, za pracę na rzecz stowarzyszenia

 • pojawia się konieczność wyznaczenia osoby, któa będzie podpisywała w imieniu stowarzyszenia umowy z członkami zarządu (może to być członek komisji rewizyjnej wyznaczony uchwałą tejże komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia członków)

 

 DLA ORGANÓW NADZORU – STAROSTÓW:

 • Starosta nie opiniuje statutu w trakcie rejestracji stowarzyszenia w KRS

 • Starosta nadal prowadzi spis stowarzyszeń zwykłych, który staje się ujednoliconą ewidencją.

 

 

Wykonanie: DBS