Trwa rekrutacja do projektu "Polityki publiczne europejskiej jakości"
Szanowni Państwo, informujemy, że została rozpoczęta II tura (do 9 maja 2016 r.) rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, (współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS z POWER, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”). Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych, średnio 5 dniowych, wyjazdów zagranicznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych. Uczestnicy/ czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli/ły możliwość poznania nowych metod i technik pracy, wymiany doświadczeń z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Rekrutację w województwie podlaskim prowadzi: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku.

Wszelkie szczegóły dotyczące warunków udziału w projekcie znajdują się w regulaminie rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu i przekazać go do biura projektu.

Szczegółowe informacje w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych, tel. 85 675 21 58 oraz e-mail: rekrutacja@owop.org.pl  oraz na stronie www.owop.org.pl.

II tura rekrutacji  trwa do 9 maja 2016 r. (poniedziałek, godz. 14.00).

Decyzja o  miejscu wyjazdu i dacie zostanie podjęta wspólnie z osobą, która zostanie zakwalifikowana, w terminie późniejszym.

Wykonanie: DBS