Zapraszamy do udziału w budowie Podlaskiej Sieci Wolontariatu
Stowarzyszenie „Centrum na wschodzie” zaprasza przedstawicieli podlaskich organizacji pozarządowych do udziału w budowie trwałej i efektywnej sieci skupiającej organizacje pozarządowe pracujące z wolontariuszami lub zainteresowane taką aktywnością. Podlaska Sieć Wolontariatu formalnie będzie członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

W ramach projektu, w okresie październik 2014- czerwiec 2015, zostaną zrealizowane m.in.:

  • cykl spotkań sieciujących

  • wizyta studyjna

  • szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w NGO

  • szkolenia dla wolontariuszy

  • mobilna wystawa o wolontariacie

  • platforma internetowa

  • standaryzacja organizacji – możliwość uzyskania tytułu „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”

W ramach tworzenia Sieci odbędzie się w okresie: październik 2014 – maj 2015 pięć dwudniowych spotkań (w Białymstoku). Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, materiały i pokrycie kosztów przejazdu do kwoty 40 złotych.

Pierwsze spotkanie warsztatowe związane z budową Sieci odbędzie się w dniach 11-12 października 2014 r., w Hotelu „Esperanto” Białymstoku. W trakcie spotkania rozpoczniemy dyskusję oraz poznamy się i zintegrujemy, przy okazji określając zadania dla Sieci, misję i jej cele. Rozpoczynamy w sobotę o godz. 9.00, a kończymy w niedzielę o godz. 14.00. W związku z tym, prosimy o wskazanie przedstawiciela z organizacji, który będzie reprezentować organizację w tych spotkaniach. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 października 2014 r. Liczba miejsc ograniczona – 20 osób reprezentujących 20 organizacji z całego województwa (w tym maksymalnie 5 organizacji z subregionu bielskiego, tzn. z powiatów: siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego).

Liderem projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, a partnerami: Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” z Osmoli, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Fundacja Edukacyjno-Kulturalną „Leonardo" z Łomży. Projekt „Podlaska Sieć Wolontariatu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

 

Kontakt z Koordynatorką w subregionie bielskim:

Katarzyna Kamecka-Lach

Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

Tel. 600-881-572

e-mail: kamecka.lach@scnw.pl

 

Zgłoszenia na spotkanie sieciujące prosimy kierować na załączonym formularzu pod adres:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki

tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

Wykonanie: DBS