Konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach
Członkowie organizacji pozarządowych, informujemy, że Kancelaria Prezydenta RP przedstawiła do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty. Konsultacje trwają od 7 lipca 2014 r. do 10 sierpnia 2014 r. Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy i czynnego udziału w konsultacjach.

Projekt dostępny jest na portalu mamzdanie.org.pl, pod adresem: https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/38335.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, pocztą elektroniczną na adres: lukasz.domagala@prezydent.pl oraz pocztą tradycyjną (Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00-325 Warszawa).

Wykonanie: DBS