VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych (24-25 czerwca 2014 r.) - Święto podlaskiego III sektora - relacja
W dniach 24-25. czerwca 2014 w Białymstoku odbyło się VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP). Wzięło w nim udział ponad 100 organizacji pozarządowych z terenu całego woj. podlaskiego. Głos organizacji z powiatu siemiatyckiego reprezentowały: Katarzyna Kamecka-Lach (Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielnia Socjalna „Esskapada”), Agata Berent (Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych z Chorobą Alzheimera i Zaburzeniami Pamięci „Otwórz Oczy””) oraz Aneta Kosińska (Warsztaty Terapii Zajęciowej Dołubowo, Stowarzyszenie Pomocy Szansa).

VII Forum odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „III sektor dla Polski” prowadzonej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z Siecią SPLOT. W woj. podlaskim organizatorem spotkania był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, we współpracy z Podlaską Siecią Pozarządową oraz Samorządem Woj. Podlaskiego.

Dwudniowe dyskusje i warsztaty pozwoliły znaleźć odpowiedź na wiele ważnych pytań, aczkolwiek jest to dopiero początek prac nad sformułowaniem strategii dla sektora obywatelskiego. Podczas spotkania zastanawiano się m.in.: Czym jest, a czym być powinien III sektor? Jaki jest poziom zaufania społecznego dla środowiska pozarządowego i jakie są źródła braku akceptacji? Co będzie warunkować budowanie pozytywnego wizerunku? Praca nad kluczowymi pytaniami doprowadzi do sformułowania ogólnopolskiej strategii działania. Każde z 16 województw wypracowuje fragment tej strategii. W woj. podlaskim prace odbywają się pod hasłem: „Sektor wystandaryzowany: poprawa jakości czy autodestrukcja”. Poza FIP, prace nad strategią prowadzone są w każdym województwie przez Regionalne Panele Ekspertów. Warto podkreślić, że do Panelu pracującego w naszym województwie została zaproszona ekspertka z powiatu siemiatyckiego, Katarzyna Kamecka-Lach. Oprócz intensywnej pracy, FIP było także wielkim świętem podlaskiego III sektora!

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami medialnymi z tego wydarzenia:

Gazeta Białystok: http://bialystok.gazeta.pl/bialystok 1,35241,16215622,Podlaskie_pozarzadowki_patrza_w_przyszlosc.html

TV Białystok: https://www.youtube.com/watch?v=0_J-3l44oJU

Aktualności dotyczące akcji „III Sektor dla Polski” można śledzić na bieżąco na: http://nowastrategiasektora.ngo.pl/

Multimedia
Wykonanie: DBS