Konsultacje społeczne uchwały o inicjatywie lokalnej
Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu siemiatyckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej".

Projekt uchwały, trybu i kryteriów oceny wniosków, formularza wniosku oraz karty oceny wniosku dostępne są w godzinach pracy urzędu, w biurze Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (pokój 122, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 577, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl.

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w uchwale można wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacji dostępnym poniżej do dnia 16.06.2014 r. do godz. 10:00.

 

Pliki do pobrania:

uchwala_o_inicjatywie_lokalnej.pdf

tryb_i_kryteria_oceny_wnioskow.pdf

formularz_wniosku.pdf

karta_oceny_wniosku.pdf

formularz_konsultacji.doc

Wykonanie: DBS