Planowane szkolenia z zakresu powoływania i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego
W dniach 26-27 maja 2014 roku przedstawiciele Rad Działalności Pożytku Publicznego z woj. podlaskiego wraz z członkami Podlaskiej Sieci Pozarządowej uczestniczyli w I Ponadregionalnym Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, w Toruniu. W okresie lipiec - wrzesień OWOP planuje przeprowadzenie 1-dniowych szkoleń z zakresu powoływania i działania RDPP na Podlasiu.

Planowany zakres szkoleń poniżej:

1) usytuowanie RDPP w kontekście modelu współpracy, otoczenia instytucjonalnego w JST (inne ciała dialogu, poziom kultury współpracy) i znaczenie rad dla rozwoju współpracy NGO i JST,

2) regulacje ustawowe i lokalne rozwiązania organizacyjno-prawne, funkcje a misja i cele RDPP, zadania (m.in. zakres uchwał/ rozporządzeń),

3) podstawowe dylematy i trudności w procesach inicjowania, tworzenia i funkcjonowania rad (np. procedury, regulaminy, reprezentatywność, przepływ informacji),

4) dobre praktyki z różnych poziomów JST,

5/ relacja RDPP z innymi ciałami dialogu w samorządach/ zakres współpracy: Komisje Alkoholowe, społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych, rady seniorów, zespoły tworzące dokumenty strategiczne etc. - kwestia ich współpracy z RDPP, niepowielania funkcji,

6/ zakres kampanii informacyjnej, uświadomienie istoty i potrzeby tworzenia rad.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z Pania Ewą Jasińską e - mail: ewa.jasinska@owop.org.pl, tel./fax 85 732 28 46.

Wykonanie: DBS