Zaproszenie na VII Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaską Siecią Pozarządową serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w VII Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Białymstoku, w dniach 24-25 czerwca.

Główną ideą Forum jest stworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Tegoroczny FIP będzie poświęcony debacie o roli i miejscu III sektora w Polsce. Czym jest, a czym być powinien? Jaki jest poziom zaufania społecznego dla naszej działalności, jakie są źródła braku akceptacji? Co będzie warunkować budowanie pozytywnego wizerunku? W sposób szczególny pochylimy się nad zagadnieniem: Sektor wystandaryzowany-poprawa jakości czy autodestrukcja. Debata zostanie wsparta przez Panel Ekspertów składający się z podlaskich liderów organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 16 czerwca 2014, na adres;  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, 15- 872 Białystok, ul. ks. Abramowicza 1 lub e-mail na adres: ewa.jasinska@owop.org.pl fax. na numer 857322846.

Szczególowe informacje, program i formularz zgłoszeniowy dostepne są na stronie OWOP

Wykonanie: DBS