Ruszyły prace nad programem współpracy z NGO 2015-2018 - zapraszamy na spotkanie
Powiat Siemiatycki przystąpił do opracowywania „Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015 – 2018”. Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie w dniu 14 maja 2014 r. w godz 12:30 – 14:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, w sali konferencyjnej nr 202 (II piętro).

Podczas warsztatu będziemy pracować nad określeniem założeń do przygotowywanego programu współpracy. Zachęcamy do przygotowania ewentualnych uwag i sugestii co do priorytetów i form współpracy na najbliższy okres programowania. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 12 maja 2014 r. pod nr tel. (85) 65 66 577.

 

harmonogram prac nad programem

Wykonanie: DBS