Ogłoszenia/Konkursy
8 lipca 2019
Nabór wniosków do programu "Koalicje dla niepodległej"
Wnioski można składać do 15 lipca 2019 r., do godz. 15.59. Wsparcie jest przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych realizujących projekty we współpracy z innymi podmiotami.
1 lipca 2019
Tydzień wiedzy o osobach głuchoniewidomych 2019
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ WIEDZY O OSOBACH GŁUCHONIEWIDOMYCH 24 - 30 czerwca 2019
14 czerwca 2019
Turniej dla organizacji z terenów wiejskich
W imieniu Katolickiego Radia Podlasie, Fundacji Centrum Radiowe i Wójta Gminy Garwolin - organizatorów Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Diecezji Siedleckiej i Diecezji Drohiczyńskiej, zapraszamy do udziału w konkursie. W turnieju mogą uczestniczyć: Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia działające na rzecz wsi lub małej miejscowości, Zespoły ludowe.
28 maja 2019
Relacja ze spotkania szkoleniowo - wyborczego Podlaskiej Sieci Pozarządowej
W godzinach popołudniowych 27 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się spotkanie szkoleniowo – wyborcze Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Partnerami spotkania były: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Siemiatyczach i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.
15 maja 2019
Zaproszenie na spotkanie 27 maja 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Podlaska Sieć Pozarządowa oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim serdecznie zapraszają na spotkanie organizacji pozarządowych powiatu siemiatyckiego, dnia 27 maja 2019 r. o godz. 14:00, w sali nr 119 (I piętro).
20 marca 2019
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - sport 2019
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 10/56/19 z dnia 14 marca 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
20 marca 2019
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura i tradycja narodowa 2019
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 10/55/19 z dnia 14 marca 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 r.
8 marca 2019
Relacja ze spotkania informacyjnego - FIO 2019
W dniu 5 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego naboru wniosków w ramach funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019. Spotkanie prowadziła koordynatorka projektu z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, który jest operatorem konkursu.
26 lutego 2019
Konkurs FIO 2019 - zaproszenie na spotkanie informacyjne
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. w godz. 11:00 - 13:00, w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, w sali konferencyjnej nr 202 (II piętro).
23 stycznia 2019
Otwarty konkurs ofert - sport 2019 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykonanie: DBS