Międzynarodowy i Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Podlaską Szyszkę"
Podczas Turnieju Tańców Polskich w Siemiatyczach spotkają się roztańczone pary z kraju i zagranicy, by sprawdzać swoje umiejętności i zdobywać medale ale też poznawać rówieśników, spędzać razem czas na parkiecie i poza nim, poznawać Podlasie, jego zabytki i kulturę.

Czas realizacji: od 1999 roku na początku lipca

 

Tryb realizacji: działanie cykliczne

 

Zasięg: międzynarodowy

 

Odbiorcy / uczestnicy:

Zespoły z Polski i zagranicy: dzieci, młodzież i dorośli tańczący polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej oraz mieszkańcy miasta i okolic. Od trzech lat dzięki bezpośredniej transmisji internetowej nasz Turniej można oglądać na całym świecie.

 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej "Małe Podlasie"
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gimnazjum Publiczne Nr1 im. Ignacego Gilewskiego
Siemiatycki Ośrodek Kultury

 

Cele turnieju:

* Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego oraz popularyzowanie polskich tańców narodowych i regionalnych.
* Rozwijanie różnych form artystycznych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
* Nawiązywanie do tradycji polskich tańców narodowych jako formy tańców towarzyskich.
* Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
* Kształtowanie postaw tolerancji poprzez poznawanie kultur innych narodów.
* Organizowanie pobytu zespołom z zagranicy.

 

Adres strony internetowej projektu:
strona www turnieju
 

Multimedia
Wykonanie: DBS