Pyza na szlaku kobiet wiejskich
Wraz z Pyzą, bohaterką kreskówki „Wędrówki Pyzy”, przemierzamy szlakiem istniejących jeszcze kół gospodyń wiejskich – czyli tradycyjnych, najbardziej naturalnych i bliskich mieszkańcom wsi organizacji społecznych.

Czas realizacji: od 2011 roku

 

Tryb realizacji: działanie cykliczne

 

Zasięg: ogólnopolski

 

Odbiorcy / uczestnicy: koła gospodyń wiejskich, wiejskie organizacje, inne grupy nieformalne działające na wsiach

 

Realizatorzy: Członkowie Stowarzyszenia CnW oraz partnerzy społeczni (NGO’s, media)

 

Opis projektu:  Promujemy działalność istniejących jeszcze kół gospodyń wiejskich – czyli tradycyjnych, najbardziej naturalnych i bliskich mieszkańcom wsi organizacji społecznych, pokazujemy ciekawe przykłady wiejskich inicjatyw, aktywizujemy koła, także w formule stowarzyszeń, wspieramy grupy nieformalne działające przy wiejskich świetlicach. Efektem naszych wędrówek szlakiem kobiet wiejskich będzie m.in. publikacja.

 

Adresy stron internetowych związanych z działaniami projektu:
http://www.scnw.pl/kobiety.html
Strona projektu na FaceBook'u

 

Multimedia
Wykonanie: DBS