Ogłoszenia/Konkursy
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych p.t. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, które odbędą się w dniach 11 i 25 lutego 2015 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, sala 202 (II piętro).

Program warsztatów:

 Dzień I

 podstawy prawne współpracy JST – NGO

  •  rodzaje współpracy:

- współpraca finansowa

- współpraca pozafinansowa

obiad

  • płaszczyzny współpracy:

- współpraca JST – NGO przy tworzeniu polityk publicznych

- współpraca JST – NGO w zakresie realizacji polityk publicznych

 
Dzień II

  • zdefiniowanie wzajemnych oczekiwań

  • zasady współpracy

  • konsultacje społeczne

obiad

  • system wspierania inicjatyw obywatelskich i NGO

  • wspieranie procesów integracji III sektora

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Olender – trener z wieloletnim doświadczeniem w realizacji programów edukacyjnych dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 9 lutego 2015 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykonanie: DBS