Po co Mapa Aktywności?

Celem Mapy Aktywności jest wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu siemiatyckiego w ich działaniach społecznych.

Mapa daje ogólny obraz organizacji społecznych w powiecie i zarazem pozwala dotrzeć do szczegółowych informacji o ich działaniach. W ten sposób:

  • pomaga promować działania organizacji wśród mieszkańców,
  • pomaga w odnajdywaniu partnerów,
  • zachęca mieszkańców do włączenia się w działania społeczne.
Wykonanie: DBS