Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mielnickiej

dziedzictwo narodowe i kulturowe oraz tradycja

Drukuj

Kontakt

Adam Tobota (prezes)

tel. 85 657 71 67

Forma prawna

stowarzyszenie KRS

Numer w rejestrze

KRS: 0000240652

REGON: 050874295

Data rejestracji

2005-09-02

Cele organizacji

- podejmowanie szerokiej inicjatywy w działalności społecznej dla rozwoju kulturalnego, naukowego i artystycznego

- szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii i okolic, budzenie zamiłowania do niej, a także poszanowania dla pamiątek i zabytków przeszłości

- podnoszenie stanu estetycznego miejscowości

Adres

ul. Zaszkolna 1

17-307 Mielnik

Nieaktualne dane? Zgłoś poprawkę

Wykonanie: DBS