Klub Literacki

kultura i sztuka

Drukuj

Kontakt

Helena Masiel - Martinko

tel. 692 474 316

klubliteracki@wp.pl

Forma prawna

stowarzyszenie KRS

Numer w rejestrze

KRS: 0000094846

REGON: 05202790300000

NIP: 5441335761

Data rejestracji

2002-03-11

Cele organizacji

- prowadzenie poradnictwa w doborze poezji do imprez literackich i spotkań z młodzieżą

- organizowanie spotkań literackich i autorskich

- dbałość o poziom pisanej twórczości przede wszystkim młodzieżowej

- udzielanie pomocy piszącym członkom klubu poprzez warsztaty literackie przy współpracy z nauczycielami - polonistami

- upowszechnianie wiedzy o swoim regionie poprzez poezje, literaturę i muzykę

- współdziałanie z władzami gminnymi, instytucjami, szkołami innymi placówkami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia

- upowszechnianie poezji regionalnej – amatorskiej wydawnictwa: kwartalnika pn. „Ścieżki literackie” oraz tomiki poezji

- pielęgnowanie swoich tradycji regionalnych poprzez organizowanie imprez wyjazdowych

- organizowanie życia koleżeńskiego członków stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez kulturalnych i literackich

Adres

ul. Górna 23 a

17-300 Siemiatycze

Nieaktualne dane? Zgłoś poprawkę

Wykonanie: DBS