Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych z Chorobą Alzheimera i Zaburzeniami Pamięci „Otwórz Oczy”

ochrona i promocja zdrowia

Drukuj

Kontakt

Anna Olender

Forma prawna

stowarzyszenie KRS

Numer w rejestrze

KRS: 0000407708

Data rejestracji

2012-01-10

Cele organizacji

- niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pamięci, osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom

- zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych

- zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny

- poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

- świadczenie opieki zdrowotnej i socjalnej osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku

- praca badawczo – rozwojowa w dziedzinie pielęgniarstwa

- reprezentowanie, wspieranie, promowanie etosu zawodu opiekuna medycznego oraz działanie na rzecz jakościowego rozwoju tego zawodu. Szkolenia dla długotrwale bezrobotnych

- promocja zdrowia w chorobach przewlekłych na rzecz pacjentów z „wielochorobowością”, niepełnosprawnością

- doradztwo w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych dla poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich aktywności fizycznej

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków osób

- niepełnosprawnych oraz kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji

Adres

ul. Polna 26

17-300 Siemiatycze

Nieaktualne dane? Zgłoś poprawkę

Wykonanie: DBS