Stowarzyszenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Zielone"

działalność hobbystyczna i branżowa

Drukuj

Kontakt

Jerzy Prochowicz (prezes)

Forma prawna

stowarzyszenie KRS

Numer w rejestrze

KRS: 0000508603

REGON: 200855474

NIP: 5441536790

Data rejestracji

2014-05-07

Cele organizacji

prowadzi ogrody działkowe w sposób zrównoważony zapewniający jego członkom

i użytkownikom działek, ich rodzinom i osobom bliskim: zaspokajanie potrzeb, aktywny wypoczynek, rekreację oraz możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych i nasadzeń przede wszystkim na własne potrzeby,

chroni prawa i interesy swoich członków wobec innych podmiotów i osób trzecich,

działa na rzecz wszechstronnego, proporcjonalnego rozwoju ogródków działkowych, szerzy zamiłowanie obcowania z pięknem natury, uprawy działek i pielęgnowania ogrodów przez samych członków, ich rodziny, jak również osoby bliskie,

jako osoba prawna upowszechnia działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą, patriotyczną, sportową, krajoznawczą i turystyczną,

propaguje ideę ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia rodzinnych ogródków działkowych dla rodzin działkowców i mieszkańców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów,

wszechstronnie działa na rzecz rozwoju i ochrony środowiska przyrodniczego,

działa na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,

propaguje wiedzę ogrodniczą, zwłaszcza poprzez szkolenia, prowadzenie działalności wydawniczej,

prowadzi działalność społeczną, charytatywną, socjalną, wychowawczą, wypoczynkową, rekreacyjną i inną na rzecz członków stowarzyszenia ogrodowego, ich rodzin oraz społeczności lokalnej,

podejmuje inną działalność zmierzającą do stałego rozwoju stowarzyszenia ogrodowego.

Adres

ul. Sportowa 136/5

17–330 Nurzec – Stacja

Nieaktualne dane? Zgłoś poprawkę

Wykonanie: DBS