Stowarzyszenie Agroturystyczne „Puszcza Mielnicka”

wspomaganie rozwoju regionalnego i gospodarczego

Drukuj

Kontakt

Michał Korol (prezes)

korol@korol.pl

Forma prawna

stowarzyszenie KRS

Numer w rejestrze

KRS: 0000232927

Data rejestracji

2005-04-21

Cele organizacji

- wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności:

* wszechstronne działanie na rzecz mieszkańców wsi

* wspieranie społecznej aktywności obywateli, inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych, turystyki i innych służących rozwojowi obszarów wiejskich

* wspieranie procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych rolnictwa, dobroczynności i działań humanitarnych

* współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony środowiska i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturalnego

* wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie

* wymiana i upowszechnianie doświadczeń turystyki wiejskiej

* propagowanie i pomoc w realizacji różnych form samopomocy finansowej

* umacnianie tożsamości regionalnej, kultywowanie i popularyzacja tradycji i spuścizny historycznej oraz kulturalnej regionu

* promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu

* podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji naturalnych walorów przyrodniczo – krajobrazowych i turystycznych regionu

* tworzenie produktu turystyki wiejskiej o określonej jakości (kwalifikowanego)

* ochrona interesów członków stowarzyszenia

Adres

ul. Zaszkolna 1

17-307 Mielnik

Nieaktualne dane? Zgłoś poprawkę

Wykonanie: DBS